Yükleniyor...

About us - Hakkımızda

Hakkımızda

Üniversitemiz; İstanbul'da Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane (Hamidiye) Külliyesi, Ankara'da Gülhane, Yurtdışında ise Somali külliyelerinde eğitim öğretime başlamıştır.

Fakülte ve Yüksekokul olarak;

 • Tıp Fakültesi
 • Gülhane Tıp Fakültesi
 • Hemşirelik Fakültesi
 • Gülhane Hemşirelik Yüksekokulu
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Yaşam Bilimleri Fakültesi
 • Diş Hekimliği Fakültesi
 • Eczacılık Fakültesi

Meslek Yüksekokulu olarak;

 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu
 • Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitü olarak;

 • Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Araştırma ve Uygulama  Merkezleri olarak;

 • Bağımlılıkla Mücadele Araştırma ve Uygulama Merkezi 
 • Tıp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Araştırma ve Uygulama Merkezi
 • Sürekli ve Uzaktan Eğitim  Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır.

Üniversitemizin, yabancı dilde eğitim veren program açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dâhil olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü iş birliği yapmak yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca, yabancı dilde eğitim veren programlara, yurt dışından öğrenci kabul edilebilir. Mütevelli Heyetinin teklifi, Senato onayı ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışında Üniversiteye ait birimler kurulabilir. Bu anlamda Filistin, Pakistan, Lübnan, Gazze ve Sudan’da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu açma çalışmalarımız sürmektedir. Üniversitemiz, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleriyle 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 9 uncu maddesi çerçevesinde birlikte kullanım protokolleri (afiliasyon) yaparak sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerini yürütecektir.  Üniversitemizin, birlikte kullanım protokolü imzaladığı eğitim ve araştırma hastaneleri, aynı zamanda Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezi statüsü kazanmaktadır. Protokol kapsamındaki Eğitim ve Araştırma Hastaneleri 25'i İstanbul'da, 15'i Ankara'da ve 18'i de Ülkemizin muhtelif illerinde olmak üzere toplam 58 adettir.

Sağlık eğitimine ilişkin akademik yapının ve standartların oluşturulma çalışmaları ile önlisans, lisans, lisansüstü ve uygulama seviyelerinde gerekli kurul, komisyon vb. yapılanma çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede; akademik birimlerin tanımlanması, akademisyen görevlendirilmeleri, eğitim ve öğretim planlamaları, eğitim ve öğretim hizmetlerinin akreditasyonu ile aktivasyonlarına ilişkin süreç hazırlıkları devam etmektedir.

Özellikle sağlık yazılımları, sağlık danışmanlık hizmetleri, biyo-medikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirmek üzere; Sağlık Teknokenti kurulabilmesi için de gerekli çalışmalara başlanılmıştır. Ayrıca Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi kurulması için de hazırlıklar yapılmaktadır.

 

 

İletişim Bilgileri - Contact Us

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Hamidiye) Külliyesi

Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 34668 Üsküdar, İSTANBUL

Eposta: kutuphane@sbu.edu.tr

Tel : + 90 216 418 96 16

Faks: +90 216 418 96 20

Gülhane Külliyesi

Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören, ANKARA

Tel: +90 312 304 62 48

Faks: +90 312 304 63 90

Somali Külliyesi (Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan SHMYO)

KM5, Digfer street​ Inside Recep Tayyip Erdoğan Research and Training Hospital Campus
​Mogadishu, Somalia

 

 

 

 

İçerik Bulma Arama

Duyurular

Daha